Werkwijze en tarieven

A

Tijdens een kennismakingsgesprek van zo’n 1,5 uur bij je thuis of op de werkplek bespreek en bekijk ik de situatie. De kosten hiervoor bedragen € 65,00 (exclusief btw).
Soms is dit gesprek genoeg om zelf verder te kunnen maar vaker is het gesprek het begin van een aantal uur samen werken. Uiteraard maak ik vanuit dit gesprek een offerte op maat. Indien het gesprek leidt tot een opdracht van minimaal 6 uur, binnen 14 dagen, vervallen deze kosten.

A

Na een akkoord over de offerte en de voorgestelde aanpak, gaan we samen aan de slag. Ik probeer de werkzaamheden op een zo kort mogelijk termijn in te plannen voor de welbekende “stok achter de deur”.

Mocht blijken dat de werkzaamheden minder of meer tijd in beslag nemen dan ik had voorzien stel ik uiteraard het plan van aanpak en dus de offerte bij.

Uiteraard zal ik dat altijd in overleg doen.

A

Een aantal weken na afloop neem ik contact op voor een evaluatie.

Indien nodig geef ik dan nog tips om de puntjes op de welbekende  i te zetten.

Uiteraard ben ik ook benieuwd hoe de samenwerking is bevallen en deze informatie gebruik ik voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling als “Organizer”.

PGB

In sommige gevallen kunt u gebruikmaken van een Persoons Gebonden Budget (PGB). www.pgb.nl

Dit kan worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt hiervoor gaan naar www.ciz.nl

Door het hanteren van een “zorgovereenkomst met een freelancer” heeft u geen werkgeversverplichtingen in het kader van de belastingdienst.
Informatie kunt u onder andere vinden op de volgende websites:
www.pgb.nl, ww.svb.nl, www.ciz.nl of www.regelhulp.nl

 

Reiskosten

Ik breng reiskosten in rekening als ik meer dan 10 kilometer (woon – werkverkeer) moet reizen, enkele reis. Reiskosten bedragen € 0,25 per kilometer gemeten via Google maps (minus de eerste 10 kilometer).

Ook breng ik de reiskosten in rekening  voor, bijvoorbeeld, het rijden naar grofvuil in jouw woonplaats of voor het bezorgen van spullen indien gewenst.

Mocht het betaald parkeren zijn bij jou in de straat, dan breng ik de kosten voor parkeren in rekening.